خانه / ورزشی / والیبال / جدول کامل بازی های لیگ ملت های والیبال (لیگ جهانی قدیم)

جدول کامل بازی های لیگ ملت های والیبال (لیگ جهانی قدیم)

جدول رده بندی لیگ ملت های والیبال
رده تیم بازی برد باخت امتیاز
۱ *ایران ۳ ۳ ۰ ۹
۲ فرانسه ۳ ۳ ۰ ۹
۳ برزیل ۳ ۳ ۰ ۸
۴ آرژانتین ۲ ۲ ۰ ۶
۵ ایتالیا ۳ ۲ ۱ ۶
۶ لهستان ۳ ۲ ۱ ۵
۷ روسیه ۳ ۲ ۱ ۵
۸ آمریکا ۳ ۱ ۲ ۴
۹ کانادا ۲ ۱ ۱ ۳
۱۰ ژاپن ۳ ۱ ۲ ۳
۱۱ بلغارستان ۳ ۱ ۲ ۳
۱۲ پرتغال ۳ ۱ ۲ ۳
۱۳ آلمان ۳ ۱ ۲ ۲
۱۴ صربستان ۳ ۰ ۳ ۱
۱۵ استرالیا ۳ ۰ ۳ ۱
۱۶ چین ۳ ۰ ۳ ۱

*** تیم ملی والیبال آمریکا به واسطه میزبانی در مرحله نهایی صعودش به جمع ۶ تیم قطعی است و پنج تیم اول راهی دور دوم می شوند. رده آمریکا تاثیری در صعود یا عدم صعود این تیم نخواهد داشت.

 
گروه بندی هفته اول
گروه اول

چین

گروه دوم

آرژانتین

گروه سوم

لهستان

گروه چهارم

صربستان

چین آرژانتین لهستان صربستان
آلمان پرتغال آمریکا فرانسه
ایران کانادا برزیل روسیه
ایتالیا بلغارستان استرالیا ژاپن
برنامه کامل هفته اول لیگ ملت های ۲۰۱۹
تیم تیم تاریخ ساعت
ایران ۳ یک  ایتالیا جمعه ۱۰ خرداد ۱۲:۳۰
آلمان ۳ ۲ چین جمعه ۱۰ خرداد ۱۶:۳۰
صربستان یک ۳ ژاپن جمعه ۱۰ خرداد ۱۹:۳۰
برزیل ۳ صفر آمریکا جمعه ۱۰ خرداد ۲۰
فرانسه ۳ یک روسیه جمعه ۱۰ خرداد ۲۲:۳۰
استرالیا صفر ۳ لهستان جمعه ۱۰ خرداد ۲۳
بلغارستان  ۳ یک کانادا شنبه ۱۱ خرداد ۱:۴۰
پرتغال ۳ صفر  آرژانتین شنبه ۱۱ خرداد ۴:۴۰
آلمان صفر ۳ ایتالیا شنبه ۱۱ خرداد ۱۲:۳۰
استرالیا ۲ ۳ برزیل شنبه ۱۱ خرداد ۱۶:۳۰
ایران ۳ صفر چین شنبه ۱۱ خرداد ۱۶:۳۰
روسیه ۳ یک ژاپن شنبه ۱۱ خرداد ۱۸:۳۰
لهستان ۳ ۲ آمریکا شنبه ۱۱ خرداد ۱۹:۳۰
فرانسه ۳ یک صربستان شنبه ۱۱ خرداد ۲۱:۳۰
پرتغال ۳ صفر کانادا یکشنبه ۱۲ خرداد ۱:۴۰
بلغارستان صفر ۳ آرژانتین یکشنبه ۱۲ خرداد ۴:۴۰
ایران ۳ صفر آلمان یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۲:۳۰
آمریکا ۳ یک استرالیا یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۶:۳۰
ایتالیا ۳ صفر چین یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۶:۳۰
فرانسه ۳ یک ژاپن یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۸:۳۰
برزیل ۳ یک لهستان یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۹:۳۰
صربستان ۲ ۳ روسیه یکشنبه ۱۲ خرداد ۲۱:۳۰
پرتغال ۳ یک بلغارستان یکشنبه ۱۲ خرداد ۲۳:۴۰
کانادا آرژانتین دوشنبه ۱۳ خرداد ۲:۴۰

 

گروه بندی هفته دوم
گروه پنجم

چین

گروه ششم

روسیه

گروه هفتم

ژاپن

گروه هشتم

کانادا

چین روسیه ژاپن کانادا
بلغارستان ایتالیا آرژانتین استرالیا
لهستان آمریکا ایران آلمان
فرانسه پرتغال برزیل صربستان
برنامه کامل لیگ ملت های ۲۰۱۹
تیم تیم تاریخ ساعت
ایران برزیل جمعه ۱۷ خرداد ۱۱:۱۰
لهستان فرانسه جمعه ۱۷ خرداد ۱۲:۳۰
ژاپن آرژانتین جمعه ۱۷ خرداد ۱۴:۴۰
آمریکا ایتالیا جمعه ۱۷ خرداد ۱۵:۳۰
بلغارستان چین جمعه ۱۷ خرداد ۱۶
پرتغال روسیه جمعه ۱۷ خرداد ۱۸:۳۰
صربستان آلمان شنبه ۱۸ خرداد ۱:۱۰
استرالیا کانادا شنبه ۱۸ خرداد ۴:۱۰
ایران آرژانتین شنبه ۱۸ خرداد ۱۰:۴۰
بلغارستان لهستان شنبه ۱۸ خرداد ۱۲:۳۰
برزیل ژاپن شنبه ۱۸ خرداد ۱۴:۱۰
پرتغال ایتالیا شنبه ۱۸ خرداد ۱۵:۳۰
فرانسه چین شنبه ۱۸ خرداد ۱۶
آمریکا روسیه شنبه ۱۸ خرداد ۱۸:۳۰
استرالیا صربستان یکشنبه ۱۹ خرداد ۰:۴۰
آلمان کانادا یکشنبه ۱۹ خرداد ۳:۴۰
برزیل آرژانتین یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۰:۴۰
فرانسه بلغارستان یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۲:۳۰
ایران ژاپن یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۴:۱۰
آمریکا پرتغال یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۵:۳۰
لهستان چین یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۶
ایتالیا روسیه یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۸:۳۰
آلمان استرالیا یکشنبه ۱۹ خرداد ۲۱:۴۰
صربستان کانادا دوشنبه ۲۰ خرداد ۰:۴۰

 

 

 

گروه بندی هفته سوم
گروه نهم

پرتغال

گروه دهم

بلغارستان

گروه یازدهم

ایران

گروه دوازدهم

فرانسه

پرتغال بلغارستان ایران فرانسه
برزیل ژاپن کانادا آرژانتین
چین ایتالیا لهستان آمریکا
صربستان استرالیا روسیه آلمان
برنامه کامل لیگ ملت های ۲۰۱۹
تیم تیم تاریخ ساعت
لهستان روسیه  جمعه ۲۴ خرداد ۱۵:۳۰
ایتالیا ژاپن  جمعه ۲۴ خرداد ۱۸:۳۰
کانادا ایران  جمعه ۲۴ خرداد ۱۸:۳۰
آرژانتین آمریکا  جمعه ۲۴ خرداد ۱۹:۳۰
صربستان برزیل  جمعه ۲۴ خرداد ۲۱:۳۰
استرالیا بلغارستان  جمعه ۲۴ خرداد ۲۲:۱۰
آلمان فرانسه  جمعه ۲۴ خرداد ۲۲:۳۰
چین پرتغال  شنبه ۲۵ خرداد ۰:۳۰
کانادا روسیه  شنبه ۲۵ خرداد ۱۵:۳۰
ایتالیا استرالیا  شنبه ۲۵ خرداد ۱۸:۳۰
لهستان ایران  شنبه ۲۵ خرداد ۱۸:۳۰
چین برزیل  شنبه ۲۵ خرداد ۱۹:۳۰
آلمان آمریکا  شنبه ۲۵ خرداد ۱۹:۳۰
ژاپن بلغارستان  شنبه ۲۵ خرداد ۲۲:۱۰
صربستان پرتغال  شنبه ۲۵ خرداد ۲۲:۳۰
آرژانتین فرانسه  شنبه ۲۵ خرداد ۲۲:۳۰
کانادا لهستان  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۵:۳۰
آلمان آرژانتین  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۶:۳۰
صربستان چین  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۸:۳۰
استرالیا ژاپن  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۸:۳۰
روسیه ایران  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۸:۳۰
آمریکا فرانسه  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۹:۳۰
برزیل پرتغال  یکشنبه ۲۶ خرداد ۲۱:۳۰
بلغارستان ایتالیا  یکشنبه ۲۶ خرداد ۲۲:۱۰

 

 

گروه بندی هفته چهارم
گروه سیزدهم

آمریکا

گروه چهاردهم

ایتالیا

گروه پانزدهم

ایران

گروه شانزدهم

برزیل

آمریکا ایتالیا ایران برزیل
ژاپن آرژانتین فرانسه بلغارستان
چین صربستان پرتغال آلمان
کانادا لهستان استرالیا روسیه
برنامه کامل لیگ ملت های ۲۰۱۹
تیم تیم تاریخ ساعت
استرالیا فرانسه  جمعه ۳۱ خرداد ۱۵:۳۰
پرتغال ایران جمعه ۳۱ خرداد ۱۸:۳۰
آرژانتین لهستان جمعه ۳۱ خرداد ۱۹:۳۰
صربستان ایتالیا جمعه ۳۱ خرداد ۲۲:۳۰
آلمان روسیه شنبه یک تیر ۱:۳۰
چین کانادا شنبه یک تیر ۲:۳۰
بلغارستان برزیل شنبه یک تیر ۴:۳۰
ژاپن آمریکا شنبه یک تیر ۵:۳۰
پرتغال فرانسه شنبه یک تیر ۱۵:۳۰
استرالیا ایران شنبه یک تیر ۱۸:۳۰
آرژانتین ایتالیا شنبه یک تیر ۱۹:۳۰
ژاپن چین شنبه یک تیر ۲۲:۳۰
روسیه بلغارستان شنبه یک تیر ۲۳:۳۰
آلمان برزیل دوشنبه ۲ تیر ۱:۳۰
کانادا آمریکا دوشنبه ۲ تیر ۴:۳۰
استرالیا پرتغال دوشنبه ۲ تیر ۵
فرانسه ایران دوشنبه ۲ تیر ۱۵:۳۰
صربستان آرژانتین دوشنبه ۲ تیر ۱۸:۳۰
ژاپن کانادا دوشنبه ۲ تیر ۱۹:۳۰
لهستان ایتالیا دوشنبه ۲ تیر ۲۱:۳۰
بلغارستان آلمان دوشنبه ۲ تیر ۲۲:۳۰
چین آمریکا سه شنبه ۳ تیر ۱:۳۰
روسیه برزیل سه شنبه ۳ تیر ۲
آرژانتین چین سه شنبه ۳ تیر ۴:۳۰

 

 

 

گروه بندی هفته پنجم
گروه هفدهم

استرالیا

گروه هجدهم

برزیل

گروه نوزدهم

بلغارستان

گروه بیستم

آلمان

استرالیا برزیل بلغارستان آلمان
آرژانتین ایتالیا ایران ژاپن
چین کانادا صربستان پرتغال
روسیه فرانسه آمریکا لهستان

 

برنامه کامل لیگ ملت های ۲۰۱۹ 
تیم تیم تاریخ ساعت
آرژانتین چین  جمعه ۷ تیر ۱۱:۳۰
روسیه استرالیا جمعه ۷ تیر ۱۴:۳۰
صربستان ایران جمعه ۷ تیر ۱۸:۳۰
ژاپن لهستان جمعه ۷ تیر ۲۰
آمریکا بلغارستان جمعه ۷ تیر ۲۲:۱۰
پرتغال آلمان جمعه ۷ تیر ۲۳
آمریکا کانادا  شنبه ۸ تیر ۰:۳۰
فرانسه برزیل شنبه ۸ تیر ۳:۳۰
روسیه آرژانتین شنبه ۸ تیر ۱۰:۳۰
چین استرالیا شنبه ۸ تیر ۱۳:۳۰
صربستان آمریکا شنبه ۸ تیر ۱۸:۳۰
لهستان آلمان شنبه ۸ تیر ۲۰
ایران بلغارستان شنبه ۸ تیر ۲۲:۱۰
ژاپن پرتغال شنبه ۸ تیر ۲۳
ایتالیا فرانسه یکشنبه ۹ تیر ۰:۳۰
کانادا برزیل یکشنبه ۹ تیر ۳:۳۰
روسیه چین یکشنبه ۹ تیر ۷:۳۰
آرژانتین استرالیا یکشنبه ۹ تیر ۱۰:۳۰
ژاپن آلمان یکشنبه ۹ تیر ۱۶:۳۰
آمریکا ایران یکشنبه ۹ تیر ۱۸:۳۰
پرتغال لهستان یکشنبه ۹ تیر ۱۹:۳۰
بلغارستان صربستان یکشنبه ۹ تیر ۲۲:۱۰
فرانسه کانادا یکشنبه ۹ تیر ۲۳:۳۰
ایتالیا برزیل دوشنبه ۱۰ تیر

درباره ی مدیریت علومکده

نجمه برهمند کارشناس روانشناسی عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *